Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over nieuwbouwproject De Ananas. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het verkoopteam.

Algemeen

De verkoop van Fase 1 is inmiddels van start gegaan. U kunt zich te allen tijde inschrijven via het Woningdossier. Wanneer alle woningen in optie staan wordt u automatisch in volgorde van binnenkomst op de reservelijst gezet.

De inschrijving verloopt volledig online en digitaal via het Woningdossier. U kunt dit Woningdossier via de website van De Ananas aanmaken. Hierin worden u enkele vragen gesteld over uw (woon- en werk)situatie en wordt u gevraagd om maximaal 10 woningvoorkeuren te selecteren waarvoor u in aanmerking zou willen komen. Om uw Woningdossier te kunnen voltooien vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij te sluiten

U kunt maximaal 10 woningvoorkeuren opgeven waarvoor u in aanmerking wilt komen bij de toewijzing.

Nadat de inschrijving is gesloten zullen alle inschrijvingen worden beoordeeld en zal er toewijzing per woning plaatsvinden. Indien er meerdere geïnteresseerden zijn voor één woning zal er loting plaatsvinden. Wij streven ernaar alle inschrijvers in de eerste week van mei te berichten over hun toewijzing.

Indien aan u een woning is toegewezen ontvangt u hierover per e-mail van ons bericht. U kunt de toegewezen woning bekijken in uw Woningdossier. Wij nodigen u vervolgens uit om een afspraak te maken met één van onze makelaars voor een (digitaal) verkoopgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u alle benodigde informatie over de toegewezen woning en het project. Ook kunt u tijdens het gesprek al uw vragen stellen aan de makelaar. U maakt, in overleg met de makelaar, afspraken over het verlengen van de optie op de toegewezen woning en het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Via het Woningdossier worden enkele vragen gesteld met betrekking tot uw persoonlijke situatie, uw woon- en werksituatie en uw financiële situatie. Daarnaast wordt u gevraagd een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen.

Er zijn hiervoor geen beperkingen vastgelegd in de koopovereenkomst. U kunt de door u gekochte woning verhuren. Houd er rekening mee dat uw eventuele hypotheekverstrekker hier wel voorwaarden voor kan opnemen in de hypotheekakte.

Is er bouwrente verschuldigd? 
Bouwrente is een vergoeding die u aan de bouwer betaalt voor de reeds gemaakte kosten. De bouwrente bestaat uit een deel (financiering) vergoeding en een deel (uitstel) rente.

Vergoeding
Omdat de bouw reeds is aangevangen worden er momenteel door de bouwer al kosten gemaakt. U betaalt een vergoeding aan de aannemer over deze gemaakte kosten vanaf 1 augustus 2020. Het percentage is vastgesteld op 2,5% per jaar. Deze vergoeding wordt berekend over de reeds vervallen grond en bouwtermijnen. De verschuldigde vergoeding wordt opgenomen in de koop- en aannemingsovereenkomst.

Rente

Na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst blijft de bouwer kosten maken voor de bouw van de woning, maar is er nog geen geld bij hem binnen van u als koper. Hij moet dus nog steeds de gemaakte kosten ‘’voorschieten’’. U betaalt de rente over de periode vanaf het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Wanneer deze eigendomsoverdracht kan plaatsvinden hangt af van het verkrijgen van uw financiering. De hoogte van deze rente zal worden berekend ten tijde van de eigendomsoverdracht van de woning. Het percentage à 2,5% per jaar wordt opgenomen in de koop- en aannemingsovereenkomst.

Hypotheekrente tijdens de bouw

Nadat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden worden de grondkosten en reeds vervallen termijnen van de aannemingsovereenkomst voldaan aan de bouwer. In veel gevallen moeten deze kosten komen vanuit uw financiering die de bank u verstrekt. In dat geval heeft u een zogenoemd ‘’bouwdepot’’ waarbij u de bank rente betaald over het reeds gefinancierde bedrag uit dit bouwdepot. De bank bepaald met u de hoogte van het rentepercentage wat u hierover betaald.

Woningen

De Ananas is gelegen in Leiden nabij station Leiden Lammenschans. Aan de noordzijde van het gebouw loopt de spoorlijn langs. De Ananas ligt tussen de Lammenschansweg, de Perzikweg en de Ananasweg in. Op de website treft u onderaan de homepage een kaartje aan van Google Maps waar de exacte ligging wordt weergegeven.

Op de website vindt u de Woningzoeker van De Ananas. Hier ziet u een afbeelding van het gebouw waar u aan de linkerzijde de verdiepingen kunt selecteren. Per verdieping ziet u het beschikbare woningaanbod. Aan de rechterzijde kunt u het woningaanbod filteren aan de hand van uw eigen woonwensen. Door een van de gekleurde vlakjes te selecteren ziet u de specificaties van de woning. Hier treft u ook meer informatie over de prijzen. Door op de knop ‘’Download Floorplanner’’ te klikken kunt u de plattegrond van een woning bekijken.

De bouw van De Ananas is reeds gestart. Wij verwachten, volgens de huidige planning, de woningen medio 2022 te kunnen opleveren. Deze prognose kan, in positieve maar ook in negatieve zin, worden beïnvloed door verschillende factoren waaronder weersomstandigheden en leveranciers. Gedurende het bouwproces worden kopers op de hoogte gehouden van de voortgang van de bouw.

Omdat de woningen nog in aanbouw zijn is het nog niet mogelijk om woningen te bezichtigen. Er is ook daarom geen modelwoning beschikbaar. Alle informatie over de woningen is online te vinden.

De Ananas is een groot project wat heel moeilijk in beeld te brengen is op papier. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit project zo goed mogelijk in beeld te brengen via de website en u hier van alle informatie te voorzien.

Voor de keuken wordt een keukencheque beschikbaar gesteld ter waarde van € 3.500,- incl. BTW welke is te besteden bij de door de ontwikkelaar geselecteerde keukenshowroom. U kunt hier naar wens een keuken samenstellen. U kunt er ook voor kiezen uw keuken bij een door u gewenste keukenleverancier te bestellen. In dat geval komt de keukencheque te vervallen.

Alle badkamers en toiletten worden afgewerkt met sanitair en tegelwerk. De indeling van de badkamer kunt u terugvinden in de verkooptekening van de woning. Standaard is in alle woningen een douchehoek met draingoot opgenomen. Optioneel kunt u in sommige woningen kiezen voor een bad waar dit is getekend in de badkamer. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Technische Omschrijving welke u ontvangt bij het verkoopgesprek nadat u bent ingeloot voor één van de woningen. Tijdens de bouw zullen er showrooms beschikbaar zijn om eventueel gewijzigd sanitair of tegelwerk te kunnen selecteren.

Wanden

De in het zicht blijvende wanden in de verblijfsruimten die niet voorzien zijn van tegelwerk worden behangklaar opgeleverd. U kunt op deze wanden direct behang aanbrengen. De ontwikkelaar adviseert hierbij het toepassen van een glasvezelbehang zodat eventuele scheurvorming zo min mogelijk zichtbaar zal zijn.

Vloeren
De vloeren worden onafgewerkt opgeleverd. De in het werk gestorte dekvloer wordt als afwerkvloer gebruikt om uw eigen vloerafwerking op aan te brengen. U dient bij het kiezen van uw vloer rekening te houden met zowel temperatuur als geluidsisolatie. In verband met de vloerverwarming- en koeling in de woning dient u een vloer te kiezen welke voldoende warmte- en koude doorlaat. Tevens dient u rekening te houden het (contact)geluid naar uw medebewoners te beperken.Plafonds

De plafonds worden voorzien van spuitwerk. Hierbij blijven de in het zicht zittende V-voegen zichtbaar.

Voor iedere woning in De Ananas is een berging beschikbaar. Deze worden verhuurd bij de koop van een woning. De bergingen verschillen in oppervlakten. Bij aanschaf van een woning in De Ananas is het verplicht een berging te huren. Tevens zijn er voor iedere woning in De Ananas twee stallingsplaatsen voor fietsen beschikbaar in de collectieve fietsenstalling van het gebouw.

De appartementen van De Ananas zijn voorzien van een zogenoemde lage temperatuurverwarming van Enera Services. Dit werkt met een centrale warmtepompinstallatie welke is aangesloten op de vloerverwarming die als hoofdverwarming in de gehele woning aanwezig is. Dit systeem geeft, naast verwarmen, ook de mogelijkheid om de woning in de zomer te verkoelen. De warmtepomp blijft eigendom van Enera Services en wordt door de bewoners van De Ananas gehuurd. De maandelijkse bijdrage voor Enera Services is bij elke woning separaat vermeld in het specificatieoverzicht op de website.

De appartementen worden geventileerd door middel van een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning. In de woningen worden afzuig- en inblaasventielen geplaatst in het plafond. Ter compensatie van de afgezogen lucht wordt verse buitenlucht ingeblazen welke wordt voorverwarmd via de warmte-terugwin-unit (WTW).

Indelingswijzigingen zijn niet of slechts beperkt mogelijk. Eventuele verzoeken zullen worden neergelegd bij de afdeling Kopersbegeleiding van De Raad Bouw. Het wijzigen van installaties, zoals elektra- of wateraansluitingen is niet mogelijk.

De servicekosten zijn nog niet bepaald en worden, op een later moment, berekend. Door de ontwikkelaar zal een voorstel aan de Vereniging van Eigenaren worden gedaan voor het opstellen van de begroting. Hierbij zal rekening worden gehouden met zaken als liftonderhoud, gebouwverzekering, schoonmaak etc. Ook zal een reservering voor meerjarenonderhoud worden opgenomen. Het is aan de Vereniging van Eigenaren, en dus aan alle kopers van het project, om in te stemmen met de voorgestelde begroting voor de servicekosten.

Faciliteiten

In De Ananas is een parkeergarage op de begane grond en eerste verdieping van het gebouw. Parkeerplaatsen worden in abonnementsvorm of huurvorm aangeboden. Bij de verkoop van Fase I zullen we in het inschrijfformulier inventariseren hoeveel vraag er is naar parkeerplaatsen.

De Ananas wordt voorzien van 2 liftinstallaties per hoofdentree met een vrije doorgang breedte van ca. 900mm en hoogte van ca. 2300mm.

Welke woning past bij u?

Scroll naar top